VZT protokol o zkoušce a chodu

VZT protokol o zkoušce a chodu